Zwroty / Reklamacje

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na  nazwa Firma Handlowa Natalia Więclewska, adres ul. Plac 11-go Listopada 27, 98-100 Łask, telefon 736900059, adres email kontakt@tramway-e-butik.pl
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Firma Handlowa Natalia Więclewska, ul. Plac 11-go Listopada 27, 98-100 Łask.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Warunkiem zwrotu jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym, z wszystkimi jego częściami ( metki itd ), bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu.
 8. UWAGA ! Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem.. Zastrzegamy sobie prawo do nie odbierania przesyłek pobraniowych.
 9. REKLAMACJE
 10. W przypadku stwierdzenia wady produktu należy się z nami skontaktować droga e­mailową w celu zgłoszenia reklamacji.
 11. Reklamowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oraz dowodem zakupu należy odesłać na  adres: Firma Handlowa Natalia Więclewska, ul. Plac 11-go Listopada 27, 98-100 Łask,